SZKOLENIE BAZOWE UST 3 DNI

CENA 6000zł

  1. Teoria
  2. Pokaz na modelce
  3. Praca kursantki na modelce
  4. Praca na dwóch modelkach(dzień drugi)
  5. Praca na dwóch modelkach (dzień trzeci)

Chcesz rozszerzyć
swoją wiedzę?

Skorzystaj z prowadzonych
przez nas szkoleń