1CAHEXOXR

po 3 miesiącach noszenia klamry drutowej